Co należy rozumieć pod pojęciem tajemnicy adwokackiej i co to oznacza dla Klienta?

Jest to nałożony na adwokata obowiązek dochowania tajemnicy wszelkich okolicznościach sprawy, którą prowadził lub w której doradzał. Stanowi to gwarancję dyskrecji i chroni klienta przed ewentualnymi przykrymi konsekwencjami ich ujawnienia. Zakaz wyjawiania tych informacji nie przestaje obowiązywać i pozostaje prawnym obowiązkiem adwokata nawet po zakończeniu sprawy.