Jakie są i od czego zależą koszty usługi adwokackiej?

Koszty jednorazowej porady prawnej, w zależności od stopnia skomplikowania stanu faktycznego wahają się między 50–100 zł. Natomiast koszt sporządzenia projektu pisma procesowego lub umowy uzgadniany jest indywidualnie. Przy stałej reprezentacji przed organami sądowymi i decyzyjnymi koszty ustalane są indywidualnie i zależą od przewidywanego niezbędnego nakładu pracy.